Informacje
1. W jaki sposób powinnam poinformować zarządcę o aktualnej liczbie osób zamieszkałych w lokalu?

• Wystarczy wypełnić oświadczenie o liczbie osób, z aktualną datą; wzór oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej; oświadczenie można złożyć drogą mailową, pocztą lub dostarczyć osobiście do naszej siedziby przy ul. Majdańskiej 18. Przypominamy jednocześnie, że aneks informujący o wysokości świadczeń już po zaktualizowaniu liczby osób, będzie obowiązywał od początku miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie. Prosimy, abyście Państwo na bieżąco informowali nas o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu.

Powrót

2. W jaki sposób powinnam zgłosić usterkę w zajmowanym przeze mnie lokalu lub w budynku?

  • - w godzinach pracy Biura Administracji, czyli między 8 a 16 prosimy dzwonić pod numer: 810-47-67 lub
    810- 56-98 lub pisać na adres mailowy: spolka_posiadlosc@wp.pl,
  • - w razie gdyby awaria wystąpiła poza godzinami pracy Biura, prosimy o telefoniczny kontakt do administratorów lub konserwatorów (telefony znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń),
  • - w przypadku niemożności skontaktowania się z administratorami, należy awarię zgłosić bezpośrednio specjaliście danej branży; numery telefonów znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku i na okładkach książeczek opłat
  • - w razie wystąpienia poważnej awarii, zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców, prosimy o kontakt
    z odpowiednimi służbami interwencyjnymi:
Ogólny tel. alarmowy:112
Policja:997
Pogotowie Ratunkowe:999
Straż Pożarna:998
Straż Miejska:986
Pogotowie Gazowe:992
Pogotowie Energetyczne:991
Pogotowie Ciepłownicze:993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne:994

3. Dostałam od Państwa rozliczenie świadczeń za rok ubiegły. Mam wątpliwości, czy kwota, która pojawia się na dokumencie, to nadpłata, którą będę mogła odliczyć sobie od czynszu, czy niedopłata, którą powinnam dopłacić?

• Dostają Państwo dokument, w którym pojawia się tabela mówiąca, jakie były koszty i zobowiązania całego budynku jeśli chodzi o dostarczane media (CO, ciepła woda, zimna woda i ścieki, śmieci, dźwig). W tabeli przychody pojawia się informacja, ile mieszańcy zapłacili zaliczkowo np. za centralne ogrzewanie, a w tabeli koszty – jakie były faktyczne koszty CO po wystawieniu faktur przez dostawcę. W tabeli "różnica" widzą Państwo kwotę, która wynika z porównania obydwu tych wartości. Minus przy kwocie oznacza, że faktyczne koszty zużycia były wyższe niż pobierane zaliczki, a więc pojawiła się niedopłata. I analogicznie, jeśli
w tabelach "różnica" i "wynik" pojawia się kwota bez minusa, to oznacza nadpłatę (oszczędność). Tabela "wynik" to nic innego, jak Państwa indywidualne zobowiązania, które po podsumowaniu (nadpłat i niedopłat) pojawiają się na końcu dokumentu jako niedopłata (z minusem) lub nadpłata (sama wartość liczbowa). W przypadku nadpłaty, pojawia się komunikat: razem do zaksięgowania jako nadpłata np. 100 zł. Oznacza to, że mogą Państwo przy okazji regulowania aktualnych zobowiązań, potrącić sobie tę kwotę od czynszu (książeczka z opłatami na eksploatację). W przypadku, jeśli znajdą Państwo na wydruku komunikat: do zaksięgowania jako niedopłata: - (minus) 100 zł, znaczy to, że w podsumowaniu rozliczenia świadczeń pojawił się niedobór na tę właśnie kwotę. W/w kwotę powinni Państwo uregulować przy dokonywaniu najbliższej płatności.

Powrót

4. Wyjeżdżam na dłuższy okres z Warszawy i chciałabym być informowana o bieżących sprawach dotyczących wspólnoty, budynku. Czy mogę prosić o wysyłanie ważnych informacji na mój adres mailowy?

• Jak najbardziej. Najlepiej, gdyby wypełniła Pani oświadczenie o liczbie osób przebywających w lokalu (do pobrania w punkcie "Wzory pism do pobrania"), w którym prosimy również o podanie adresu korespondencyjnego i mailowego; wypełniając w/w oświadczenie, deklaruje Pani chęć otrzymywania korespondencji drogą mailową i potwierdza, że uznaje ten sposób powiadamiania za skuteczny.

Powrót

5. Jestem w trudnej sytuacji materialnej i osobistej. Nie jestem pewna, czy mogę starać się o dodatek mieszkaniowy, a jeśli tak, to co powinnam zrobić, aby go uzyskać?

• Poniżej zamieszczamy link do artykułu prasowego, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat działań, które należy podjąć, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy. Z kolei w punkcie "Wzory pism do pobrania" znajdą Państwo gotowe do wydruku wnioski. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, na których znajdą Państwo aktualne i wyczerpujące informacje na temat wszelkich świadczeń socjalnych: http://www.um.warszawa.pl/
http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,12194412,Brakuje_Ci_na_czynsz__Sprawdz__o_jakie_dodatki_mozesz.html

Powrót

6. Jestem właścicielką mieszkania w jednej z zarządzanych przez Państwa wspólnot, nie mieszkam jednak w nim. W związku z tym, że w najbliższym czasie będzie w nim mieszkać moja córka, chciałabym, aby miała dostęp do wszelkich informacji dotyczących mojego mieszkania. Co powinnam zrobić?

• Powinna Pani wypełnić druk upoważnienie i oświadczenie, który można pobrać z naszej strony internetowej (punkt "Wzory pism do pobrania") lub wypełnić go w naszym biurze na ul. Majdańskiej. Prosimy pamiętać, że na upoważnieniu niezbędny będzie również podpis osoby, której udzieli Pani pełnomocnictwa. Takie upoważnienie będzie mogła Pani również w każdej chwili odwołać, przy czym również w formie pisemnej.

Powrót

7. Wykupiłem od gminy mieszkanie, które znajduje się w budynku zarządzanym przez firmę „Posiadłość”. Co powinienem zrobić, aby być rozliczanym tak jak pozostali właściciele?

• Zapraszamy do naszej siedziby z dokumentem potwierdzającym prawo własności. Jego kopia posłuży nam do założenia kartoteki lokalu. Na ogół jesteśmy również w stanie od razu sporządzić dla Pana aneks
z aktualnymi opłatami.

Powrót

8. Kiedy zarządca zobowiązany jest włączyć ogrzewanie w budynku?

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych stanowi że „sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.” Nie precyzuje ono jednak, o jakie warunki chodzi, stąd wiele wspólnot podejmuje uchwały, w których określa się temperaturę na zewnątrz, która obliguje zarządcę do włączenia ogrzewania. Dla lokatorów dużo ważniejszą sprawą jest jednak temperatura w lokalach. Pomocne może okazać się sięgnięcie do przepisów, o których mówi Polska Norma dotycząca obliczania zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. I tak temperaturę +20 stopni należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej oraz w   pokojach mieszkalnych, przedpokojach, kuchniach wyposażonych w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń.

Z kolei w pomieszczeniach typu łazienka temperatura powinna sięgać 24 stopni.

Generalnie można przyjąć, że uruchomienie ogrzewania odbywa się zawsze na indywidualne zgłoszenie zarządcy budynku, który podejmuje decyzję w tym zakresie, biorąc pod uwagę wartości temperatury na zewnątrz oraz sugestie mieszkańców.

Powrót

9. Ukradziono mi rower, który był przechowywany na klatce schodowej; chciałbym skorzystać z nagrań monitoringu, który jest zainstalowany na klatce. Do kogo powinienem się zwrócić w tej sprawie?

• Kwestia dopuszczalności stosowania monitoringu na klatkach schodowych budzi wątpliwości, nie ma również jasnych precyzyjnych przepisów, które regulują zasady, na jakich powinno się odbywać udostępnianie nagrań. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 lipca 2012 roku, sygn. Akt: I Aca 4/12 orzekł, że właściciele lokali mają prawo do zainstalowania monitoringu obejmującego części wspólne budynku a także do dostępu do nagrań z niego, jeżeli wykażą taką potrzebą w związku z dokonanym naruszeniem ich dóbr materialnych.

Ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje sprawy przetwarzania danych o charakterze wizualnym, dlatego warto, by kwestie dostępu do nagrań z monitoringu uregulowali właściciele lokali w stosownym regulaminie. Prosimy sprawdzić, czy w przypadku Pana wspólnoty istnieje taki regulamin, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z zarządcą.

Powrót

10. Chciałabym wymienić okna w moim mieszkaniu. Co powinnam zrobić, żeby dopełnić wszelkich formalności?

• Zarówno w przypadku wymiany okien, jak i drzwi wejściowych, powinna Pani zgłosić taki zamiar administratorowi budynku. Wystarczy, jeśli dostarczy nam Pani osobiście lub drogą mailową pismo informujące o rodzaju i zakresie planowanych prac.

Administrator wyjaśni, czy planowane prace wymagają jedynie zgody Zarządu, czy należy również dokonać ich zgłoszenia w Wydziale Architektury. Ten ostatni przypadek dotyczy szczególnie sytuacji, gdyby planowała Pani roboty remontowe, które wymagają ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku (burzenie ścian, wybijanie bądź likwidacja okien, zmiana usytuowania miejsca zaworu gazowego etc.). Nasi administratorzy doradzą, jak prawidłowo i zgodnie z prawem dokonać zgłoszenia zamiaru remontu i jakie dokumenty powinni Państwo wypełnić.

Prosimy, aby nawet w przypadku niewielkich robót remontowych w swoich lokalach, mieli Państwo na uwadze Waszych sąsiadów i pamiętali o zawiadomieniu ich o ewentualnych niedogodnościach.

Przypominamy również, aby nie zapominali Państwo podczas remontu o zadbaniu o czystość części wspólnych, tj. wywożeniu gruzu i sprzątaniu klatki schodowej.

Powrót

11. Ważne informacje dla mieszkańców

1. Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zawiadomić, że w związku z działaniem przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, informacji dotyczących poszczególnych lokali udzielamy przez telefon tylko na zasadzie wyjątku i po zweryfikowaniu tożsamości rozmówcy.

Zachęcamy natomiast do kierowania zapytań o sprawy dotyczące Państwa lokali w formie pisemnej (np. podanie złożone w biurze), jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: spolka_posiadlosc@wp.pl).

Przypominamy, że oferujemy Państwu możliwość przesyłania informacji o ważnych sprawach dotyczących wspólnoty na podany w oświadczeniu adres mailowy lub wskazany adres korespondencyjny (oświadczenie do pobrania z zakładki Informacje), ewentualnie na adres mailowy osoby, którą wskażą Państwo do reprezentowania Waszych interesów (wzór upoważnienia w w/w zakładce).

2. Bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa opłat

Prosimy o czytelne i precyzyjne wypełnianie blankietów przelewów, szczególnie uzupełnianie informacji
o numerze lokalu, którego dotyczy wpłata.

3. Ustawa „śmieciowa”

Informujemy, że w związku z nową ustawą śmieciową, dostają Państwo od zarządcy aneks z informacją
o wysokości miesięcznej opłaty za śmieci. Wysokość opłaty uzależniona jest od zadeklarowanej w oświadczeniu liczby osób
w lokalu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. , wnosili Państwo opłaty za śmieci na osobnym blankiecie wpłat z opisem „śmieci” na dotychczasowy numer konta eksploatacyjnego. Dzięki temu usprawnimy przekazywanie wpłat na konto Miasta.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Powrót

---------------------------------------------------- Wzory pism do pobrania----------------------------------------------------

Powrót

podzial

adres